Afrikaans / English

Welkom by Kranspoortdorp

23/06/2018

Aanpassing - KEK Begroting 2019


Aanpassing - KEK Begroting 2019

 Vanaf 1 Julie 2018 is die 5% inflasie-gekoppelde heffing aanpassing van toepassing.  Dit beteken dat die maandelikse heffing  verhoog  vanaf R 911.58 na R 957.16 (BTW ingesluit).

 Vanaf Julie 2018 word die waterverbruik teen ‘n gewysigde glyskaal bereken.   Die glyskaal tariewe is soos volg:

 0 -6kl gratis

 >6kl - 10kl         R 8.35 per kl

 >10kl - 30kl       R 10.55 per kl

 >30kl- 50kl        R11.25 per kl

 >50kl                R11.97 per kl

 Die basiese heffing bly onveranderd op R10.59 per maand.

 Neem asseblief kennis dat die wysiging in water tariewe ‘n verhoging van 32,94% in die KEK water begroting inkomste vir die 2019 finansiële jaar gaan meebring.