Afrikaans / English

Kerke en Geloof

Bybelstudie:  

Doel: Die bymekaar kom van lede om die Woord te bestudeer en uit te reik na mekaar

 

Naam

Van

Dag en tyd

 Plek en Selnommer

Groep 1

Danie

Scholtz

Dinsdae @ 18h00

Lekkerbreek 544 Sel: 082 339 3572 / 072 276 3065

Groep 2

Helena

Lourens

Dinsdae @ 18h00

Stinkhout 263 Sel: 084 580 6277

Groep 3

Eben

Theron

Maandae @ 09h30

Geelvis 438: Sel 083 6518285

Groep 4

Elna

Smit

Dinsdae @ 18h00

Duikerstraat 65: Elna 0712413344, Rudi 0823256081

Group 5

Rev Cedric

Welman

Thursdays @ 09h30

458 Karp Crecent: Cedric 0794879706 &          Irene 0829224856 Wup Lesley: 0827793268

Kampong

Rev Cedric

Welman

Woensdae @ 18h30

Kampong: Cell: 079 487 9706

Kampong

Dave

Cromhout

Woensdae @ 18h30

Kampong: Cell: 082 458 2229


 

Gemeenskap Kerk:

Doel : Die daarstel van 'n fasiliteit met bediening aan die wyer gemeenskap van Kranspoort

 

Naam

Van

Selnommer

Dominee

Ds Jaco

van Rooyen

079 494 0091

Dominee

Ds Anton

Kemp

082 779 2609

Leier-ouderling

Oom Tom

Markram

082 394 2479

Koster

Elna

Smit

071 241 3344

Lidmate

60 +

Tyd

Sondae om 08h00

Plek

Gemeenskapskerk : Langs Oppiestop winkel , oorkant Kranspoort Gholfklubhuis.

Home Church: 

Purpose:To worship together

 

Name

Surname

Cell number

Reverent

Rev. Cedric

Welman

0794 879 706

Group admin

Irene

Crouch

082 922 4856

Members

12

When and time

Every third Sunday at 09h00

Place

458 Karp Crescent