Afrikaans / English

Algemeen Kranspoortdorp

Kranspoort-boureëls

Datum: - 31 Mei 2017 Hersieningsnr. 002
Die reëls hieronder moet saamgelees word met die bepalings van ons "Bestuursreëls" gedateer Februarie 2015 genommer 7.6, die goedgekeurde Akte van Oprigting en alle toepaslike Nasionale Bouregulasies. Kliek hier om die "Kranspoort Building Rules" af te laai...

500 Erwe is in die woongebied uitgesit (wat almal reeds eienaars het) met verskeie parkareas tussenin.  Bykans 300 huise is reeds voltooi of in aanbou. Daar is tans ongeveer 100 permanente inwoners waarvan party senior burgers is wat hier kom aftree het, en ander wat nog steeds in die nabygeleë dorpe werksaam is.  Dan is daar verskeie eienaars wat oor naweke en vakansietye hulself hier kom verfris. Daar is wel eiendomme wat te koop aangebied word deur verskeie agente.

Kranspoortdorp word bestuur deur die Kranspoort Eienaarskomitee (algemeen bekend as K.E.K), asook die Sentrale Kantoor.

Om in so ‘n pragtige omgewing met veiligheid en sekuriteit te woon, is ‘n besondere voorreg vir die eienaars van Kranspoort. Die inwoners vorm ‘n hegte eenheid van mense met ‘n liefde vir die natuur en vir hul medemens.

Kranspoort Bestuursreëls

Laai die bestuursreëls hier af.

Finansiële state 2018

Laai die finansiële state hier af.