Afrikaans /

Sekuriteit

Kranspoort-veiligheid


Veiligheidsaangeleenthede in Kranspoort:
Ongelukkig het die misdaadprobleme in die land ook sy tentakels na Kranspoort begin uitsteek. Dit loop saam met 'n algemene toename van misdaad in die Loskopvallei en die naburige
Mootplase.
Die afgelope jaar is talle projekte deur bestuur en vrywilligers geloods en vrywillige finansiële bydraes gemaak om die situasie te stabiliseer en weerbaarheid te verhoog. 'n Klompie strategiese fokusareas verdien spesifieke vermelding. KEK moes noodgedwong kostes aangaan om ons waterinstallasies en ander toerusting verder
te beveilig;
Die wildsheining teen die N11 is oorgespan en versterk. Die heining word ook daagliks te voet gepatrolleer. Tegniese monitering vind ook op teikengedeeltes plaas;
Sekuriteitstelsels en -beheer by die hoofingang is drasties opgeknap;
Vrywilligergroepe doen gereeld inspeksie en instandhouding op die res van die 15km wildsheining;
'n Buurtwagnetwerk met ondersteuningsgroepe is gevestig wat deur 'n radiogroep versterk word;
Kranspoort is volwaardig lid van die Moot se Gemeenskaps-polisiëringsforum(GPF) en landelike veiligheidsplan, brandbestrydingsgroepe en geïntegreerde radionetwerk;
'n Aktiewe Opstopper-patrolliegroep met reaksievermoë word deur 'n klompie vrywilligers bedryf wat die rugsteun van die buurtwag vorm;
Misdaadinligting, misdaadpatrone, modus operandi's en voetspore ens. word op 'n databasis bygewerk en geanaliseer en relevante inligting aan inwoners deurgegee;
'n Vensterperiode is geskep vir inwoners om hul eie veiligheidsmaatreëls op te skerp. Die aantal privaat alarms wat reeds geinstalleer is kon lei tot 'n gewapende reaksievoertuig wat permanent snags in die woonbuurt diens doen;
Tans word ook gefokus op verskeie projekte om die tegniese vermoëns van bekamping, monitering en opsporing te verhoog. Al bogenoemde aksies het daartoe bygedra dat ons nou al 'n geruime tyd misdaadvry in Kranspoort is.
Saam hou ons Kranspoort veilig.